Wist u dat slechts 0,25% van alle files in Nederland wordt veroorzaakt door ongelukken met vrachtauto's?

Lees antwoord >>
Wist u dat 80% van de files in Nederland wordt veroorzaakt door knelpunten op de weg? Daar hebben vrachtauto's ook last van.

Lees antwoord >>
Wist u dat de uitstoot van schadelijke stoffen door vrachtauto's met 89% is verminderd door schonere brandstof en technologie?

Lees antwoord >>
Wist u dat de Nederlandse vrachtauto's tot de allerschoonste behoren van heel Europa? Daar zijn we trots op!

Lees antwoord >>
Wist u dat het aantal ongelukken met vrachtauto's enorm is gedaald door verplichte chauffeurstrainingen en beter materieel?

Lees antwoord >>
Wist u dat de transportsector ieder jaar meer dan 50.000 scholieren lesgeeft over de gevaren van de dode hoek?

Lees antwoord >>
Wist u dat een vrachtautochauffeur iedere 4,5 uur drie kwartier rust neemt om geconcentreerd aan het verkeer te kunnen deelnemen?

Lees antwoord >>
Wist u dat de Nederlandse vrachtautochauffeur regelmatig aanvullende rijopleidingen en trainingen volgt?

Lees antwoord >>
Wist u dat vrachtauto's voorzien zijn van een snelheidsbegrenzer waardoor ze niet sneller in kunnen halen?
Wist u dat transportbedrijven hun chauffeurs veel aandacht laten besteden aan juist inhaalgedrag?
Wist u dat het aantal ongevallen als gevolg van de dode hoek bij vrachtauto's het afgelopen jaar is gehalveerd?
Wist u dat de schappen van uw supermarkt binnen enkele dagen leeg zijn zonder vrachtauto's op de weg?
Wist u dat agressie niets oplost als u zich ergert aan een vrachtauto op de weg? Begrip werkt beter!
Wist u dat u als fietser rechts en ruim achter een vrachtauto het beste zichtbaar bent voor de chauffeur?
Wist u dat ook bij sneeuw en storm het werk van een vrachtautochauffeur gewoon doorgaat?
Wist u dat de vrachtauto's in Nederland steeds schoner worden? Nog minder Co2 én steeds schonere lucht!

Lees antwoord >>
Wist u dat de transportsector slimme technologie gebruikt waardoor er meer lading vervoerd kan worden met minder vrachtauto's?

Lees antwoord >>
Wist u dat transportbedrijven ervoor zorgen dat uw internetbestelling razendsnel bij u wordt thuisbezorgd?

Lees antwoord >>
Wist u dat veel transporteurs bij bevoorrading 'fluistertrucks' inzetten om u zo min mogelijk overlast te bezorgen?

Lees antwoord >>
Wist u dat transporteurs van levende dieren strenge regels naleven om diervriendelijk te kunnen vervoeren?

Lees antwoord >>
Wist u dat goederenvervoer en vrachtauto's onmisbaar zijn voor onze 24-uurs economie?

Lees antwoord >>
Wist u dat een vrachtautochauffeur zo'n 700 km per dag voor ú onderweg is?

Lees antwoord >>
Files waarbij een vrachtauto betrokken is worden meestal specifiek genoemd in de file-informatie. Hierdoor lijkt het wel alsof vrachtauto's vaak de veroorzaker zijn van files, maar niets is minder waar.

Slechts 0,17% van de files wordt veroorzaakt door ongevallen met vrachtauto's. 0,03% van alle files wordt veroorzaakt door lading die van een vrachtauto af is gevallen. Gekantelde vrachtauto's zorgen voor maar 0,04% van alle files. Bij elkaar is dit 0,24%. Verreweg de meeste files worden veroorzaakt door 'structurele knelpunten', dus waar de wegcapaciteit tijdens de ochtend- en avondspits onvoldoende is. Die files halen de dagelijkse filemeldingen al niet eens meer.
Kent u dat? U gaat 's ochtends onderweg en daar staat u dan weer: in een kilometerslange file. Om u heen ziet u veel andere fileslachtoffers die ook stil staan.

Wist u dat we volgens cijfers van Rijkswaterstaat in 2009 gezamenlijk in totaal in wel 110.000 files hebben gestaan in Nederland?

Slechts 256 van deze files (slechts 0,23% dus) werd veroorzaakt door ongevallen met een vrachtauto. Het grootste deel hiervan, namelijk zo'n 75%, wordt veroorzaakt omdat wegen simpelweg niet berekend zijn op grote stromen verkeer. Gewone knelpunten dus waar personenauto's, bestelauto's en ja, ook vrachtauto's, dagelijks last van hebben.
Het goederenvervoer over de weg brengt ons welvaart. Dat weten we allemaal. Maar mobiliteit brengt helaas ook milieuproblemen. Hoewel moderne vrachtauto's al veel beter presteren dan voorheen, stoten ook de huidige modellen nog schadelijke stoffen uit.

Uitgedaagd door Euronormen proberen voertuigbouwers de uitstoot van schadelijke stoffen steeds verder terug te dringen. Moderne Euro 5-vrachtauto's stoten bijvoorbeeld al 89% minder schadelijke stoffen uit dan de vrachtauto's van ongeveer 10 jaar geleden. Schadelijke emissie zijn stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxiden (SO2), koolmonoxide (CO) en stofdeeltjes (particulate matter, PM10).
Het Nederlandse wegvervoer is, samen met vrachtautofabrikanten en brandstofleveranciers, altijd op zoek naar mogelijkheden om nóg schoner te vervoeren.

Dit heeft al geleid tot spectaculaire dalingen bij de uitstoot van schadelijke stoffen. Hierin lopen we voorop in Europa. Zo stoten Nederlandse voertuigen ruim 15% minder NOx uit dan de Duitse voertuigen en bijna 20% minder dan Franse voertuigen.

Dat is best iets om trots op te zijn!
Transportbedrijven maken veel kilometers, vaak met grote en zware vrachtauto's. Die bedrijven willen zonder schade deelnemen aan het verkeer. Want ongevallen brengen leed en kosten geld. Daarom trainen zij hun chauffeurs en werken zij met voertuigen die voldoen aan de laatste stand van techniek. Technische hulpmiddelen, zoals zijafscherming, dodehoekspiegels, camera's, contourmarkering, snelheids- en toerentalbegrenzers en boordcomputers dragen allemaal bij aan de verkeersveiligheid.

Net zo belangrijk is het echter om chauffeurs voortdurend te trainen en bewust te maken van hun rol in de verbetering van de verkeersveiligheid. Dit heeft ertoe geleid dat het aantal zware ongevallen met vrachtauto's de afgelopen 10 jaar gedaald is met ruim 35%! Natuurlijk werken we voortdurend aan een verdere verlaging van dat aantal, want iedere dode of gewonde is er één te veel.
Zelf veilig naar school fietsen is voor kinderen belangrijk. Ze leren hierdoor vroeg aan het verkeer deel te nemen en krijgen te maken met andere verkeersdeelnemers. Hoe moeten zij hier goed mee omgaan? Zeker bij grote vrachtauto's en andere grote voertuigen kan dat lastig zijn. Hoe leg je immers uit wat een dode hoek is en waar kinderen het veiligst kunnen staan?

Veilig op Weg is een project dat 14 jaar geleden door de jonge ondernemers van Transport en Logistiek Nederland is ontwikkeld. Doel van het programma is leerlingen om te leren gaan met vrachtauto's en andere grote voertuigen in het verkeer. Het project is inmiddels een groot succes! Lesgevers en vrijwilligers van Veilig op Weg bezoeken jaarlijks bijna 900 scholen en veel evenementen voor jongeren.
In de wetgeving zijn rij- en rusttijden opgenomen die gelden in het nationale en internationale transport. Deze rij- en rusttijden worden streng gecontroleerd: de tijden worden geregistreerd met een (digitale) tachograaf en de inspectie Verkeer en Waterstaat controleert bij voertuigen en bedrijven of ze zich aan deze normen houden.

Een chauffeur mag bijvoorbeeld maximaal 4,5 uur achtereen rijden. Daarna moet een pauze worden gehouden van drie kwartier. Hij mag deze pauze ook opknippen en een keer 15 en later 30 minuten rusten. Daarnaast mag een chauffeur maximaal 9 uur rijden en moet hij verplicht in 24 uur 11 uur rusten. Best ingewikkeld dus, maar wel goed voor de veiligheid. Veel vakantiegangers zitten vaak langer achter het stuur!
Vrachtautochauffeur zijn is een vak. Dat wordt je niet zomaar. Natuurlijk heeft iedere beroepschauffeur een groot rijbewijs. Daarnaast moet hij of zij beschikken over een vakbewaamheidsdiploma. Hiervoor moet een theorie-examen worden afgelegd over bijvoorbeeld verkeer, techniek en administratie. Daarnaast moet de chauffeur twee strenge praktijktoetsen afleggen.

Klaar zijn ze dan nog niet! Alle chauffeurs moeten namelijk iedere 5 jaar 35 uur les volgen. Hierbij hoort ook weer minimaal 7 uur praktijkles. Als je deze bijscholing niet volgt, kun je het rijbewijs niet verlengen. Dat is wel wat anders dan bestuurders van personenauto's die, na het halen van een rijexamen, het rijbewijs zonder aanvullende eisen kunnen ophalen en verlengen.
Moderne technieken hebben de schadelijke uitstoot van nieuwe vrachtauto's tot een minimum teruggebracht. In 20 jaar is een reductie tot zelfs 90 procent bereikt. Op de korte afstand rijden steeds meer vrachtauto's op aardgas, biobrandstof, elektriciteit of een combinatie daarvan.

Ook heeft de overheid verschillende subsidieregelingen (voor bijvoorbeeld het aanschaffen van nieuwe, schonere motoren) om de vergroening van het wegverkeer te ondersteunen.
Steeds meer transportondernemingen gebruiken slimme computersystemen en vrachtuitwisselingssystemen om de ruimte in de vrachtauto optimaal te benutten en 'leegrijden' te voorkomen.

Ook worden er steeds vaker zogenaamde LZV's en Ecocombi's ingezet. Dit zijn langere vrachtauto's van 25,25 meter lang waardoor er meer vracht in één rit vervoerd kan worden.
Online winkelen is razend populair. Maar liefst 77% van de Nederlandse internetgebruikers shopt wel eens online en dit percentage stijgt nog steeds.

Het internet is supersnel en het is voor u daarom extra fijn als deze producten
ook snel bij u thuis afgeleverd worden.
Fluistertrucks zijn vrachtauto's die veel minder geluid maken. Dit is vooral in woonwijken en bijvoorbeeld bij de bevoorrading van supermarkten een groot pluspunt omdat zo de overlast bij omringende bewoners beperkt blijft.
Levende dieren verdienen goed transport. Europese en Nederlandse regels leggen daarom minutieus vast waar een dier minimaal op mag rekenen. Denk hierbij aan normen ten aanzien van minimale bewegingsruimte, maximale transporttijden, toegang tot voer en water, bescherming tegen slechte weersomstandigheden en extreme temperaturen, juiste luchtkwaliteit en -hoeveelheid, etc.

Een chauffeur die dieren vervoert beschikt over een speciaal veetransport certificaat. Nederland loopt internationaal gezien voorop ten aanzien van naleving en handhaving van deze regels.
Onze economie stopt niet 's-avonds als u naar bed gaat. Als u slaapt rijden er duizenden vrachtauto's rond om uw spullen op tijd in de winkels te krijgen zodat u de volgende dag uw inkopen weer kunt doen.
Een chauffeur is vaak ruim een dag onderweg voor een transport. Een rit naar het buitenland is heel normaal. Hij/zij moet zich daarnaast aan heel veel regels houden, bijvoorbeeld verplichte rij- en rusttijden. Dat is veel meer dan een fulltime job en vergt veel energie en vrije tijd van de chauffeur.
Privacy Statement    -    Disclaimer    -    Sitemap